Print

Hệ thống dữ liệu không dây Synapse cho phép giám sát các thông số về môi trường an toàn và liên tục. Giải pháp có thể tăng cường ở diện rộng và có thể được lắp đặt phù hợp với bất kỳ hạ tầng cơ sở nào. Hệ thống này có khả năng sử dụng bộ truyền dẫn phân bổ để giám sát điều kiện môi trường và truyền tải qua mạng không dây đến Máy chủ nhận dữ liệu trung tâm.

Đặc điểm "cắm và chạy" cho phép các bộ truyền dẫn dò và chọn cổng thích hợp để thực hiện một cách dễ dàng.

Một hệ thống lý tưởng luôn đo lường các tiêu chuẩn yêu cầu và có thể ghi lại tất cả các dữ liệu đã được thu thập và còn có thể gửi ra các cảnh báo cho nhân viên theo dõi về các vấn đê sắp xảy ra.

Hệ thống Synapse cung cấp tất cả các đặc điểm chức năng này và sử dụng mạng không dây rất dễ dàng thực hiện và lắp đặt. Hệ thống có khả năng giám sát bát kỳ một tiêu chuẩn môi trường nào từ nhiệt độ đến sự dao động liên tục của năng lượng môi trường.

Ngoài ra Synapse có thể được sử dụng để kiểm soát các thiết bị như quạt, cửa chớp, rèm, lò hơi, thiết bị điều hòa nhiệt độ vv…

Hệ thống Synapse hoàn toàn phù hợp với Luật Quy định liên bang điều 21 phần 11 cho phép thực hiện Thực hành sản xuất tốt (GMP) và Thực hành thí nghiệm tốt (GLP)

 

Storage of temperature sensitive products in the supply chain:

 

– Controlled Temperature Storage Areas

– 'Ambient' or Temperate Storage Areas

– Receiving areas, Warehouses

– Packaging, Production Lines


 

Controlled temperature & humidity environments:

 

– Stability Chambers

– Incubators

– Refrigerators

– Freezers

– Cold Room

– LN2

 

 

Lợi ích:

 • Đảm bảo phù hợp với các yêu cầu quy định của các cơ quan chức năng về giám sát nhiệt độ

 • Nhận các tín hiệu cảnh báo và báo động từ xa tùy theo các tiêu chí được người sử dụng đặt ra.

 • Synapse có thể được quy mô hóa và nhân rộng khi công ty của bạn được mở rộng hoặc có thêm nhu cầu quản lý và giám sát.

 • Có thể cung cấp lựa chọn cho kết cấu mạng lưới cho phép kiểm soát các vị trí khác nhau từ một văn phòng chính với phương tiện cảnh báo từ xa

Dữ liệu sẵn có cho việc kiểm tra và phân tích, Phần mềm Synapse có thể cung cấp các báo cáo sau đây:

  • Báo cáo sơ đồ mẫu 
  • Báo cáo sơ đồ chi tiết 
  • Báo cáo theo bảng đơn giản 
  • Báo cáo theo bảng chi tiết (bao gồm cả MKT)
  • Báo cáo cảnh báo 
  • Báo cáo theo từng giai đoạn để kiểm tra. Alarms & Alerts:

To comply with regulations:

ACTION ALARMS: Alarm when the product temperature goes out of the set range. No time delay.

This can be a buffered load probe (optional) that responds at the same rate as the product being monitored, it represents thermal mass of sample.

ALERT ALARMS: Warning Alarm, a time delay is used to warn of potential problems. Other Alarms that can provided by the Synapse:
  • Door Open/Close Alarm (very useful for satellite fridges, can be single or double door)
  • Battery Low Alarm: Transceiver battery is below 2v.
  • Lost Contact Alarm: Indicates if a Transceiver has failed to communicate for the predefined lost contact time.

Secure Wireless Protocol:

– Transmits encrypted data packets between Transceivers, Transponders & Receiver. 
– Operating Frequency 429.010 MHz. 
– 64 KHz bandwidth. 
– Receiver sensitivity –110dbm. 
– Maximum transmit duration 70ms. 
– Antenna 165mm ¼ wavelength whip (permanently fixed).

 

Sensor specifications:

Internal Temperature:
    • Type : Digital
    • Range : 0°C to +40°C 
    • Resolution : Indicated 0.1°C 
    • Repeatability +/- 0.1°C 
    • Accuracy : +/- 0.5°C at 25.0°C
External Temperature:
    • Type : Digital
    • Range : -40°C to +123.8°C 
    • Resolution : Indicated 0.1°C 
    • Repeatability +/- 0.1°C
    • Accuracy : +/- 0.5°C at 25.0°C 
Internal Humidity:
    • Type : Digital 
    • Range : 0% to 100%
    • Resolution : Indicated 0.1% 
    • Repeatability +/- 0.1% 
    • Accuracy +/- 2% 
    • Response : 4 sec 
External Humidity:
    • Type : Digital 
    • Range : 0% to 100% 
    • Resolution : Indicated 0.1% 
    • Repeatability +/- 0.1%
    • Accuracy +/- 2% 
    • Response : 4 sec 
CO2 Sensor (External only):
    • Type: Proprietary
    • Range: 0 – 20%
    • Resolution: 0.1% 
    • Repeatability: 0.01% 
    • Accuracy: < +/-0.02% + 2% of reading @ normal atmosphere 
    • Response time 1/e(63%): 30 seconds
Extended External Sensor:
    • Type : PT100 
    • Range: -200°C to +200°C
Pressure Sensor - Pascal (Internal Only):
    • Type: Proprietary
    • Range: -250 – +250Pa
    • Resolution: 0.1Pa
    • Repeatability: 0.1Pa
    • Accuracy: +/- 0.5Pa
    • Response time 1/e(63%): 0.1 Second 
    • Non Linearity: +/- 0.25% FSS
Pressure Sensor - Millibars (Internal Only):
    • Type: Proprietary 
    • Range: -12.5 - + 12.5mb
    • Resolution: 0.1mb
    • Repeatability: 0.1mb
    • Accuracy: +/- 0.3mb
    • Response time 1/e(63%): 0.1 Second
    • Non Linearity: +/- 0.25% FSS