Print

Joutec là sản phẩm đặc biệt dành cho việc ghi dữ liệu phương tiện tự động - hộp đen. Sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc và đã có mặt trên 30 quốc gia.

Hơn thế nữa, chúng tôi đã cung cấp 10,000 thiết bị hộp đen cho taxi ở Seoul. Hiện tai chúng tôi có NĂM loại sản phẩm T-Eye

ADR1000 & ADR2000 có 1 camera phía trước và ADR3000 có 2 camera trước và sau. Hiện nay chúng tôi đã có sản phẩm mới đặc biệt là ADR3311 và ADR3320.

 

T-EYE được thiết kế cho:

   • Thi hành luật (Nghị định 91/2009/NĐ-CP của Chính phủ)
   • Người dùng cá nhân
   • Ghi lại lịch sử hành trình
   • Công ty bảo hiểm
   • Xe buýt
   • Quản lý đội xe chuyên nghiệp
   • Dựng lại hiện trường tai nạn
   • Huấn luyện đua xe hơi.
   • Trường dạy lái xe.

 

Cách thức hoạt động của T-EYE:

   1. Ghi nhận sự kiện bằng Video/Audio.
   2. Tài xế hoặc nhà quản lý có thể truy cập vào phần mềm để xem lại.
   3. Phần mềm phân tích dữ liệu sự kiện để đánh giá tổng quan về hiệu quả, chiều hướng và độ ưu tiên của sự kiện.


Trang Bị:Bằng Chứng:Bảo Vệ Phương Tiện:Giám Sát Hành TrìnhPhương Tiện Công:Logistics:Thương Mại:Bảo Hiểm