Print

Mỗi bộ Roger có chức năng cung cấp GPS bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi bán kính 30m. Bên cạnh đó tín hiệu ăn-ten gắn ngoài được kết nối với cáp RG58, sau đó truyền tải đến An-ten và bộ lặp được lặp đặt bên trong. Nhằm tránh trường hợp tín hiệu “loopback” và tín hiệu GPS được bao phủ toàn bộ phía trong một cách nhanh chóng, khi thiết lập cần điều chỉnh mức truyền tải của bộ lặp dựa trên điều kiện lắp đặt. Ngoài ra, bộ lặp GPS Roger có thể lắp đặt cùng 1 địa điểm và mở rộng tín hiệu bằng các phụ kiện đi kèm của GPS Roger như dây khuếch đại và thiết bị tách tín hiệu.

Trong Bộ GPSR-BP gồm có: Anten, Giá đỡ Anten, Thiết bị lặp tín hiệu GPS Roger, Nguồn, 19,5m Cáp


 
Print

Mỗi bộ Roger có chức năng cung cấp GPS bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi bán kính 30m. Bên cạnh đó  loại tín hiệu ăn-ten kết dính trên cửa sổ và kết nối với dây cáp 6m RG 174, nhằm hỗ trợ cho bộ lặp. Nhằm tránh trường hợp tín hiệu “ loopback” và tín hiệu GPS được bao phủ toàn bộ phía trong một cách nhanh chóng, khi thiết lập cần điều chỉnh sự truyền tải của bộ lặp dựa trên điều kiện lắp đặt. Ngoài ra, bộ lặp GPS Roger có thể lắp đặt cùng 1 địa điểm và mở rộng tín hiệu bằng các phụ kiện đi kèm của GPS Roger như dây khuếch đại và thiết bị chia tín hiệu.

Bộ GPSR-EP gồm có: Anten, Thiết bị Lặp GPS Roger, Nguồn, 6m Cáp.

 
Print

Bộ khuếch đại và bộ chia GPS được sử dụng nhằm hỗ trợ và tăng hiệu cao cho bộ lặp GPS Roger trong việc mở rộng khu vực cung cấp tín hiệu GPS. Bộ khuếch đại và bộ chia GPS bao gồm:

· Cáp (1x3 m TNC-m/TNC-m)+(1x20 m TNC-m/TNC-m)+(1x25cm TNC-m/ TNC-m)+( 2x20 m TNC-m/ SMA-m).
· 1 dây khuếch đại tín hiệu
· 2 thiết bị lặp.
· 1 thiết bị chia tín hiệu hoặc dây khuếch đại tín hiệu.

Ngoài ra bộ khuếch đại và bộ chia GPS được cộng thêm 2 thiết bị lặp để hỗ trợ tốt hơn cho việc khuếch tán GPS, nhờ vậy thiết bị lặp có thể kết nối với cáp ăn- ten từ bên ngoài trong phạm vị 43m. Sự kết hợp giữa ăn ten ngoài và bộ lặp bên trong giúp việc hợp nhất hệ thống Roger GPS dễ dàng hơn và mang lại hiệu quả tốt nhất.

 
Print

Bộ lặp Roger GPS cũng dành cho các phương tiện khác như xe hơi, xe tải, xe đầu kéo. Khi xe vận hành , chức năng của bộ lặp GPS Roger là bảo đảm việc truyền tải thông tin dữ liệu của phương tiện, vận hành của cổng GPS và chức năng theo dõi xe.

Bộ lặp GPS Roger dành cho xe hơi gồm thiết bị lặp GPS, ăn-ten GPS được thiết kế gọn đính chung với nam châm và vôn kế điều chỉnh (12V- 24V).