Print

Mỗi bộ Roger có chức năng cung cấp GPS bao phủ toàn bộ khu vực trong phạm vi bán kính 30m. Bên cạnh đó  loại tín hiệu ăn-ten kết dính trên cửa sổ và kết nối với dây cáp 6m RG 174, nhằm hỗ trợ cho bộ lặp. Nhằm tránh trường hợp tín hiệu “ loopback” và tín hiệu GPS được bao phủ toàn bộ phía trong một cách nhanh chóng, khi thiết lập cần điều chỉnh sự truyền tải của bộ lặp dựa trên điều kiện lắp đặt. Ngoài ra, bộ lặp GPS Roger có thể lắp đặt cùng 1 địa điểm và mở rộng tín hiệu bằng các phụ kiện đi kèm của GPS Roger như dây khuếch đại và thiết bị chia tín hiệu.

Bộ GPSR-EP gồm có: Anten, Thiết bị Lặp GPS Roger, Nguồn, 6m Cáp.