Print

Bộ khuếch đại và bộ chia GPS được sử dụng nhằm hỗ trợ và tăng hiệu cao cho bộ lặp GPS Roger trong việc mở rộng khu vực cung cấp tín hiệu GPS. Bộ khuếch đại và bộ chia GPS bao gồm:

· Cáp (1x3 m TNC-m/TNC-m)+(1x20 m TNC-m/TNC-m)+(1x25cm TNC-m/ TNC-m)+( 2x20 m TNC-m/ SMA-m).
· 1 dây khuếch đại tín hiệu
· 2 thiết bị lặp.
· 1 thiết bị chia tín hiệu hoặc dây khuếch đại tín hiệu.

Ngoài ra bộ khuếch đại và bộ chia GPS được cộng thêm 2 thiết bị lặp để hỗ trợ tốt hơn cho việc khuếch tán GPS, nhờ vậy thiết bị lặp có thể kết nối với cáp ăn- ten từ bên ngoài trong phạm vị 43m. Sự kết hợp giữa ăn ten ngoài và bộ lặp bên trong giúp việc hợp nhất hệ thống Roger GPS dễ dàng hơn và mang lại hiệu quả tốt nhất.