Print

Bộ lặp Roger GPS cũng dành cho các phương tiện khác như xe hơi, xe tải, xe đầu kéo. Khi xe vận hành , chức năng của bộ lặp GPS Roger là bảo đảm việc truyền tải thông tin dữ liệu của phương tiện, vận hành của cổng GPS và chức năng theo dõi xe.

Bộ lặp GPS Roger dành cho xe hơi gồm thiết bị lặp GPS, ăn-ten GPS được thiết kế gọn đính chung với nam châm và vôn kế điều chỉnh (12V- 24V).