Print

Bộ chia tín hiệu ROGER GPS Signal sử dụng để phân bổ tín hiệu GPS đến 5 bộ lặp GPS. Bộ chia và bộ khuếch đại ROGER GPS dùng để phân bổ tín hiệu đến 3 bộ lặp GPS. Nếu tín hiệu được truyền đến ít hơn 5 hoặc 3 bộ lặp, cổng không sử dụng có thể ngắt. Việc ngắt tín hiệu được thực hiện khi sử dụng Đầu ngắt tín hiệu 50 Ohm.