Print

 

Công ty TNHH MTV Mắt Rồng Vàng


Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia địa phương Mắt Rồng Vàng đã mở rộng văn phòng hỗ trợ kỹ thuật trên toàn Đông Nam Á. Nhiệm vụ và ưu tiên của chúng tôi là giúp mang lại nhiều giá trị hơn cho các tổ chức của bạn với khả năng tối ưu hóa và giám sát các hoạt động vận hành, đảm bảo an toàn hàng hóa của bạn.

 

Giới thiệu

Chúng tôi là công ty hàng đầu trên thị trường, hoạt động trong khu vực Đông Dương. Chúng tôi cung cấp các giải pháp giám sát thời gian thực cho các kho hàng và phương tiện vận tải. Mắt Rồng Vàng là nhà phân phối và cài đặt độc quyền cho

• Các giải pháp của Digicore 
• Các giải pháp thu phát lại dữ liệu định vị Roger-GPS
• Các giải pháp quản lý kho bãi của ATLAS TECHNOLOGY
• AIS Live và HIS fairplay (Lloyd's Register)

Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia địa phương Mắt Rồng Vàng đã mở rộng văn phòng hỗ trợ kỹ thuật trên toàn Đông Nam Á. Nhiệm vụ và ưu tiên của chúng tôi là giúp mang lại nhiều giá trị hơn cho các tổ chức của bạn với khả năng tối ưu hóa và giám sát các hoạt động vận hành, đảm bảo an toàn hàng hóa, và khả năng cho các báo cáo định dạng phù hợp cho các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP và CF21-11.

 

Hướng phát triển

matrongvang-gioithieu

Cung cấp khả năng tiếp cận các công cụ tốt nhất trên thị trường cho các cá nhân và các công ty để đáp ứng các nhu cầu trong việc theo dõi và đo lường.


Ưu tiên của chúng tôi là cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp khả năng tập trung sự chú ý và nhân lực của họ cho các vấn đề khác, trong khi sản phẩm và đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đảm nhận và cam đoan hiệu quả tối đa cho bất kỳ nhiệm vụ nào được giao. Các giải pháp trọn gói của chúng tôi sẽ đảm bảo sự an tâm về chất lượng cho các nhu cầu của bạn.Các giải pháp của chúng tôi kiểm tra và đánh giá nhiều giải pháp để tìm ra các sản phẩm dẫn đầu thị trường. Tiếp theo chúng tôi đưa các sản phẩm đi kiểm tra đánh giá để đảm bảo chúng phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế nhằm phân phối tại khu vực Đông Dương.

Chúng tôi tin rằng các sản phẩm và giải pháp mà chúng tôi cung cấp là tốt nhất trên thị trường và việc rà soát các nhà cung cấp cho phép chúng tôi giúp chúng tôi duy trì mức độ hỗ trợ cao trong nước và được công nhận toàn cầu.

 

Hỗ trợ kỹ thuật


Chúng tôi tự hào là nhà phân phối cho các sản phẩm đẳng cấp thế giới, sản xuất bởi đội ngũ nghiên cứu và nhóm phát triển chuyên nghiệp. Chúng tôi đảm bảo rằng các giải pháp của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn và có khả năng hỗ trợ tổ chức của bạn bằng mọi cách có thể. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng 24/7 để trợ giúp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, và tùy chỉnh các giải pháp dựa trên nhu cầu cụ thể của bạn! 
Điều quan trọng nhất là chúng tôi tập trung ưu tiên vào quan hệ hợp tác và các giải pháp.