Print

Tuân thủ các Thực Hành Sản Xuất Tự Động Hóa Tốt

Chất lượng chung của các loại hàng thực phẩm như hải sản và các sản phẩm nông nghiệp phần lớn phụ thuộc vào chất lượng quản lý chế biến và môi trường lưu giữ hàng.

Cho dù bạn kinh doanh gì thì bạn vẫn có thể cần có một sự giám sát quản lý nào đó về hàng tồn kho hay các quy trình sản xuất.

 

Nhu cầu của bạn có thể chỉ là một hệ thống đơn giản thu thập dữ liệu/ cảnh báo hay một giải pháp hoàn chỉnh mang tính toàn diện và có thể dùng để kiểm toán.

Nhân viên theo dõi có thể không biết sự cố đã xảy ra nhưng người tiêu dùng sẽ phải chịu những rủi ro đáng kể. Những rủi ro có thể được giảm thiểu tối đa nếu sử dụng một giải pháp giám sát có thể cung cấp không chỉ một cảnh báo cho nhân viên về nguy cư sắp xảy ra mà còn có thể cung cấp các báo cáo dữ liệu mang tính liên tục.

Hệ thống này có thể cung cấp không chỉ các phương tiện để tránh thất thoát hàng do bị hư hỏng mà còn có thể sử dụng để cung cấp các bằng chứng dữ liệu về tuân thủ các yêu cầu HACCP hay phù hợp với chứng nhận của Hội Đồng Quản Lý Hàng Hải www.msc.org hay Chứng nhận Của Hội Đồng Đánh Bắt Hải Sản www.aquaculturecertification.org

Các Thị trường xuất khẩu mới và có lợi cho các sản phẩm nông nghiệp địa trong nước cần được giám sát và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế để đạt được những quy định nghiêm ngặt khi hàng xuất tới biên giới nước ngoài.

Vệ sinh và các biện pháp đo lường An toàn vệ sinh (SPS). Các biện pháp đo lường an toàn vệ sinh có thể trở thành rào cản rất lớn cho ngành kinh doanh và buôn bán sản phẩm nông nghiệp. các biện pháp đo lường an toàn vệ sinh được thiết lập để tránh các rủi ro đáng kể cho cả con người và môi trường.

 

Việc sản xuất thực phẩm kém chất lượng không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng mà còn làm cản trở ngành xuất khẩu thiết yếu.Hơn một thập kỷ qua, trong qúa trình đổi mới, Việt Nam đã từ một nước nhập khẩu thực phẩm chủ yếu trở thành một nước xuất khẩu thực phẩm chính. Trị giá xuất khẩu hải sản hiện đứng thứ 5 trong số các ngành có thu nhâp ngoại tệ mạnh lớn nhất của Việt Nam – từ 11 triệu đô la năm 1980 lên 858 triệu đôla trong năm vừa qua.

Theo Bộ Thủy Sản, 2/3 các nhà máy chế biến thủy sản vẫn chưa đạt yêu cầu an toàn thực phẩm quốc tế.
Việc này làm hạn chế rất lớn các sản phẩm xuất ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Mỹ và Liên Minh Châu Âu.

Các nhà sản xuất chế biến thực phẩm khác đều nhận thấy rằng việc tuân thủ theo các tiêu chí của tổ chức chất lượng quốc tế là chìa khóa cho sự thành công.